پیتزا مات پیتزا مات شعبه اکباتان
پیتزا
پیتزا هات

پیتزا هات

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پپرونی، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، پنیر پارمزان

پیتزا پارامیس

پیتزا پارامیس

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، ذرت، کنجد، پنیر پارمزان

پیتزا سیسیلی

پیتزا سیسیلی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، پنیر پارمزان

پیتزا سبزیجات

پیتزا سبزیجات

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، نخود فرنگی، ذرت، زیتون، پنیر پارمزان

پیتزا هات استافد کراست

پیتزا هات استافد کراست

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، گوجه گیلاسی، پنیر مخصوص پارمزان (دور خمیر لبه برگردان با هات داگ)

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، سالامی، پپرونی، قارچ، پنیر پارمزان

پیتزا مونترال

پیتزا مونترال

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، هات داگ، ژامبون گوشت، ژامبون گوشت و مرغ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص هات

پیتزا سیر

پیتزا سیر

خمیر پیتزا آمریکایی، سس سیر، پنیر مخصوص پارمزان

پیتزا فونگی

پیتزا فونگی

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پارمزان

پیتزا مارگاریتا

پیتزا مارگاریتا

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، گوجه، پنیر پارمزان

پیتزا اسپشیال

پیتزا اسپشیال

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ، فیله گوساله، قارچ، زیتون، ذرت، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پارمزان

پیتزا چیکن

پیتزا چیکن

خمیر پیتزا آمریکایی، مرغ، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، پنیر پارمزان

پیتزا یونانی قارچ و گوشت

پیتزا یونانی قارچ و گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص پارمزان

پیتزا تاکو

پیتزا تاکو

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوساله، پیاز، کاهو، سس مخصوص، چیپس، پنیر پارمزان

پیتزا رست بیف

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، پنیر پارمزان

پیتزا 1*4

پیتزا 1*4

خمیر پیتزا آمریکایی 24*24، ترکیبی از پیتزا گوشت، چیکن، سبزیجات یا مارگیتا هات یا پپرونی (4 پیتزا در یک پیتزا)

پیتزا شیکاگو

پیتزا شیکاگو

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پپرونی، هات داگ، پنیر

پیتزا سوپریم چیکن

پیتزا سوپریم چیکن

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ، فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر مخصوص پارمزان

پیتزا سوپریم گوشت

پیتزا سوپریم گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت، راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر مخصوص پارمزان

پیتزا استیک

پیتزا استیک

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوساله تکه ای، چیپس، قارچ، پنیر مخصوص پارمزان

پیتزا تست اف مکزیکو

پیتزا تست اف مکزیکو

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، فیله گوساله، پنیر مخصوص پارمزان، هالوپینو

پیتزا سالامی

پیتزا سالامی

خمیر پیتزا آمریکایی، سالامی، قارچ، پنیر پارمزان

پیتزا سیر و استیک

پیتزا سیر و استیک

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوساله تکه ای، سس سیر، چیپس، قارچ، پنیر مخصوص پارمزان

پیتزا رولی هات
برگرها
برگر هات

برگر هات

پیتزا در قالب برگر

همبرگر
چیز برگر
چیکن برگر
میکس برگر
چیلی برگر
پپرونی برگر
رویال برگر چیلی
ماشروم برگر
رویال برگر
چیکن برگر چیلی
دبل دان بیکن
کینگ دان برگر
ساندویچ
ساندویچ رست بیف
ساندویچ فیله مرغ ویژه
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
ساندویچ هات داگ
ساندویچ سیسیلی
ساندویچ های ویچ
ساندویچ مخصوص هات
سوخاری
فیله مرغ سوخاری
بال سوخاری
کتف سوخاری
پیاز سوخاری
ناگت مرغ
پیش غذا
سیب زمینی
نان سیر
قارچ سوخاری
بال مرغ (تند)
سالاد سزار
سالاد هات
سالاد کلم
سالاد فصل
سالاد سبز
سالاد اسپیش
نوشیدنی
نوشابه قوطی
نوشابه خانواده
ماءالشعیر قوطی
آب معدنی کوچک
0
سفارش از پیتزا مات شعبه اکباتان 0